จิฟฟี่พีทเพลเลต 41มม


ราคา:
ลดราคา£0.10

คำอธิบาย

Jiffy Peat Pellets เป็นภาชนะตาข่ายแบบผนังเปิดและมีพีทมีเดียม 100% ปลอดเชื้อในที่เดียว พวกเขามีข้อดีหลายประการสำหรับผู้ปลูกอย่างชัดเจน

• พร้อมที่จะไป
• งอกดีขึ้น เร็วขึ้น จากข้อดีการปลูกสม่ำเสมอ
• ไม่มีการช็อกจากการปลูกถ่ายหรือการรบกวนราก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องนำออกจากภาชนะ
• ประหยัดแรงงานและมีวงจรการเติบโตที่สั้นลง
• การใช้น้ำน้อย
• อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น, อัตราผลตอบแทนที่มีคุณภาพดีขึ้น

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู