LUMii เครื่องจับเวลาสำหรับงานหนัก 24 ชั่วโมง


ราคา:
ลดราคา£12.00

คำอธิบาย

ตัวจับเวลาในครัวเรือนทั่วไปไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับโหลดอุปนัยสูงที่ผลิตโดยบัลลาสต์ HID หากใช้กับบัลลาสต์ HID หน้าสัมผัสภายในตัวจับเวลาที่เปิดและปิดวงจรตั้งเวลาจะร้อนเกินไปและเชื่อมเข้าด้วยกัน ทำลายตัวจับเวลาและปล่อยให้ไฟเติบโตของคุณเปิดอย่างถาวร

เหมาะสำหรับไทม์มิ่งบนบัลลาสต์ HID 600w หรือ CFL สูงถึง 6 200w

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู