Mills CalMag ช่วยพืช


ราคา:
ลดราคา£21.95

คำอธิบาย

หากคุณอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำอ่อน ต้นไม้ของคุณอาจขาดแคลเซียมและแมกนีเซียม ลูกค้าที่ใช้ระบบ RO ก็จะมีการขาดแคลนแร่ธาตุและองค์ประกอบซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ช่วยแก้ไขได้
CalMag จะทำให้น้ำอ่อนแข็งตัวและยังให้ Ca และ Mg ในปริมาณที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มระดับ EC ให้อยู่ในช่วงที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของพืชในระบบเหล่านี้

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและความมีชีวิตชีวา
รักษาระดับ EC ให้คงที่
ระดับ Ca และ Mg เพิ่มเติม

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู