Mills สารอาหาร pH Down Regulator


ราคา:
ลดราคา£13.49

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์เสริม pH ของ Mills ทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระดับ pH ของน้ำชลประทานในพืชของคุณตลอดวงจรการเจริญเติบโต มีอยู่ใน pH Flower และ pH Growth สารเติมแต่งนี้สามารถใช้เพื่อปรับระดับ pH ตลอดทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก โดยรักษาระดับ pH ให้คงที่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2 การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระดับ pH ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง และทำให้มั่นใจว่าสารอาหารและดินมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ

น้ำกระด้างถูกทำให้เป็นกลาง

ให้สภาพแวดล้อมที่มั่นคง

ดินและสารอาหารที่สมดุล

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู