โชกุน เกอิชา ทางใบ


ราคา:
ลดราคา£8.40

คำอธิบาย

คุณสมบัติที่สำคัญ

• เพิ่มการดูดซึมน้ำและการเผาผลาญของพืช
• กระตุ้นพื้นที่ออกดอกเพิ่มขึ้นถึง 5%
• เปิดผลผลิตและคุณภาพที่ส่งผลต่อวิถีการเผาผลาญ
• ปลอดภัยทั้งในระยะออกดอกและระยะออกดอก
• ใช้ทุกๆ 2 สัปดาห์

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู