สถานีอุปกรณ์ CO2 TrolMaster 240V (DSC-2)


ราคา:
ลดราคา£83.95

คำอธิบาย

โมดูลควบคุม/อุปกรณ์ TrolMaster DSC-2 CO2 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ CO2 เสริมมาตรฐานหรือตัวควบคุมไอเสีย CO2 กับ Hydro-x ได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์ CO2 ใดๆ ที่มีขนาด 10 แอมป์ @ 240 โวลต์หรือน้อยกว่าสามารถควบคุมได้โดย DSC-2

คุณสมบัติ:
ไฟแสดงสถานะ LED
ปลั๊กต่อ 3 ขา
ช่องเสียบสาย RJ12
ที่อยู่
เสียบและเล่น

สารบัญ:
1 x สถานีอุปกรณ์
สายเคเบิล RJ12 ขนาด 1 x 16 ฟุต
สายเคเบิล RJ12 ขนาด 1 x 4 ฟุต
1 x RJ12 ตัวแยกที

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู